Steinerskolen i Asker er et pedagogisk alternativt tilbud for 1. – 10. klasse. Skolen ligger på Nesbru med kort vei til buss, og har elever både fra Asker og nærliggende kommuner. Steinerskolene følger sin egen, godkjente læreplan, og elevene går ut av skolen med samme kunnskap som elever fra offentlig skole.

Etter 10. klasse kan elevene fortsette på Steinerskoler som har videregående trinn, eller de kan gå over i videregående skoler i sitt fylke. Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev – med fellesskapet som utgangspunkt. Undervisningen er lagt opp for å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, og utvikling av gode gruppe- og klasseromsfellesskap. Steinerskolen er et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskap i sammenheng.

  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde
  • Lystbetont og levende læringsform gjennom en allsidig tilnærming til fagene
  • Periodeundervisning gir mulighet for faglig fordypning og individuell progresjon
  • Hyppige opptredener gjør elevene trygge foran forsamlinger
  • En klasse på hvert trinn og en fast klasselærer å forholde seg til, skaper trygge rammer for elevene
  • Engelsk og spansk fra småtrinnet
  • Nært samarbeid mellom skole og foreldre

Igjen i Asker og Bærum bustikke med uke 11 "Løvenes konge" heia 9. klasse  her

Asker og Bærum Budstikke hadde en god artikkel den 12. jan om IKT i den alternative skolen; se her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Cookies