Høsten 2016

Nytt fra skolens styre

Styret har gjort en omorganisering og utviding av skolens administrasjon.

Denne vil bli fordelt på tre stillinger:

Daglig leder/pedagogisk leder

Administrativ leder

Personalleder

Inntil nylig har disse tre administrasjonsområdene ligget samlet under daglig leder.

Dette har vist seg å være for omfattende for én person.

Gudrun Hauglin avslutter sitt vikariat som daglig leder fredag 21. oktober.

Denne stillingen vil bli lyst ut i løpet av høsten.

Torill Strand vil overta ansvaret som daglig leder/pedagogisk leder inntil videre.

Ove Holm Øvretveit går inn som administrativ leder, mens Ulla Jannesson er personalleder.


Nye inntektskategorier på kriteriene for reduksjon i skolebidrag.

 

Bruttoinntekt under kr 260 000 gir 80% i reduksjon.

Inntekt mellom kr 260 000 og kr 426 000 gir 50% reduksjon.

NB: Det innvilges ikke moderasjon basert på inntekt på toppen av ordinær søskemoderasjon.

Ny søknadsfrist for inneværende skoleår er 1. november 2016.10.14

Styret.


Kjære foreldre i 1.-4.-klasse

Som dere kanskje har sett i skolekalenderen har elevene fri på grunn av felleslærerstevne den 28.okt.

Vi kommer til å ha tilbud om heldag på SFO fra kl. 08.00 kl. 16.00. Prisen for en dag er 260kr.

Barna får et måltid servert og må i tillegg ha med en matpakke.

For å vite hvordan vi skal bemanne denne dagen må vi ha en påmelding i løpet av neste uke(uke 42).

Svar helst på egen mail til sfo.asker@steinerskolen.no

Hilsen Sidsel


VELKOMMEN TIL FREDAGSKAFE

 

21-10.2016 KL. 16.00-18.00

(SE VEDLEGG)

kommende års 1.- klasseforeldre ønskes spesielt velkommen

VASKERUTINER

 

Vi minner om at kluter må medbringes.

Bøtte og vaskekost skal finnes i bøttekottene, men anbefales medbragt.

NB! Bruk Zalo (noen få dråper). Dette skal også finnes i bøttekottene.

FAU - møte på Steinerskolen

10.oktober 2016

Til stede:

Anastasia (1), Sara Eline (3), Signe (4), Anne Cathrine (5), Annecke (vara 5), Robert (6), Torgrim (8), Anders (9), Richard (kasserer, styreleder), Anne-Mette lærer representant (vara), Ann Margrethe (FAU leder)

Ikke tilstede:

Therese (2), Tom (7), Siegfried (10)

Agenda

Presentasjon av de som er tilstede + status i klassene (noe nytt?)

Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte

Økonomisk status v/Richard Christophersen

Valg av representant til styret (vi har 4 gode kandidater som stiller til valg). CV/presentasjon av disse kommer i egen mail)

Kandidatene er: Andreas Lumbe Aas

Anders Holmsen

Signe K. Aalling

Robert Lied

Status ift. julemarkedet 2016 v/Ellen Merete Christophersen (kl.20.30 – 21.00)

Kort presentasjon av alle representantene

Gjennomgang av alle nye og gamle.

Gjennomgang av referat

Referatet blir lagt ut på hjemme siden.

Diskusjon rundt nettvett-kurs bør dette gjennomføres

 • Styret har satt av et beløp som kan brukes til denne type tiltak.
 • Stemning i FAU for å gjøre dette
 • Åpen dag på skolen 2. februar kan være en dag som kan brukes til dette.

Det er fremdeles noen som ikke får steinerskole tidsskriftet.

Kort orientering om alle verv inn mot styret

 • FAU skal velge et styremedlem og en varastyremedlem.
 • FAU skal også velge en representant som stiller som tilhører i styret. Kan uttale seg men har ikke stemmerett.

Økonomisk status

Status på konto 337 000

Richard har økonomien på julemarkedet

Det ble besluttet at man i skole året 2016-2017 kan søke om inntil 200 kroner per elev per klasse til et klassearrangement.

Valg til styret

Representantene presenterte seg

Valget ble gjennomført

Signe fikk 5 stemmer

Anders fikk 1 stemme

Andreas fikk 2 stemmer

Representant til Inne og ute gruppen ble Stein Ivar Stormo.

Anders Holmsen er valgt til FAUs observatør på styremøtene

Informasjon om julemarkedet av Ellen Merete Christophersen


  1. Dato er satt til
  2. Det er sendt ut mail om epleinnsamling
  3. Gevinst innsamling – Hver klasse skal komme med en gevinst til lotteriet.
  4. Eksempler 2 billetter til klatrevegg/svømme basseng o.l.
  5. Lodd er en meget viktig inntektskilde for julemarkedet / FAU.
  6. Markéta valg inn fra lærerne
  7. Skole opptredenene kan få en negativ innvirkning fordi det blir for trangt
  8. Oversvømmelse i anneks kjelleren
  9. Flagg må kjøpes på nytt (119 stk)
  10. Telt må rengjøres
  11. Diskusjon rundt grillen
  12. Bør overtas av 2 klasser (for eksempel 6.-7. klasse)
 • 9. klasse skal hjelpe til på julemarkedet mot kompensasjon som skal gå til klassetur i 10. kl.

NB! Vi minner om at elevene på Nesvangen ikke skal kjøres opp til skolen, men slippes av i bunnen av bakken - enten ved Tema Hud eller på Rema. Med mange biler som stopper og slipper av elever opp ved skolen, skapes det fort trafikkfarlige situasjoner. Spesielt nå når vi nærmer oss en årstid med mørke og glatte veier.


 Riktig god høsthelg.

hilsen

Steinerskolen i Asker

NB! Vi minner om at elevene på Nesvangen ikke skal kjøres opp til skolen, men slippes av i bunnen av bakken - enten ved Tema Hud eller på Rema. Med mange biler som stopper og slipper av elever opp ved skolen, skapes det fort trafikkfarlige situasjoner. Spesielt nå når vi nærmer oss en årstid med mørke og glatte

Neste FAU-møte er mandag 10/10 

Beste hilsen

FAU-leder Ann Margrethe B. Isachsen
annmargrethe.isachsen@pfizer.com
(916 86 414)

Riktig god helg og høstferie.
hilsen Steinerskolen i Asker 

NB! Vi minner alle Solhattenforeldre om å slippe av barna bak Lilleverftet og IKKE på ansatt p-plass da dette både skaper trafikkkork, naboirritasjon og ikke minst farlige situasjoner for elevene.

______________________________________________________________________________

Orkester på skolen

Det er krefter på gang for å få til et strykeorkester ved skolen. Tiina Kuusmik, som undervisere flere elever i fiolin, er villig til å være musikalsk leder for dette. Vi har hatt et oppstart-møte den 7. september og har kommet frem til dette:
Det er mange elever både på og utenfor skolen, som evt. kunne være med (15-20 stk?). De er på forskjellig nivå og alder.

Vi tenker en gruppe (6. klasse og oppover) på torsdager etter skoletid (kl 15.15 -16.00), en gruppe 4.- 5. klasse (tid ikke bestemt)og en gruppe 1. - 3. (tid ikke bestemt, men øvelse på Solhatten). Første mål er å spille på julemarkedet.
UNOF (de unges orkesterforbud) kan gi økonomisk støtte, og til det kreves at vi organiserer et styre, vedtekter, m.m.
Orkesteret vil øve på skolen og være åpent både for elever ved skolen og andre.

Vi har allerede noen, men for å få dette igang, trenger vi 1-2 foreldre til som kan være med i et styre for å få formalitetene på plass.
Og vil vil gjerne vite om det er flere elever som kan være interesserte (ikke bindende påmelding):
Gi beskjed til Tiina (tin.kuusmik@gmail.com) eller Margrethe (margrethe@wilmers.no)


Margrethe Wilmers

___________________________________________________________________________

Kjære alle foresatte!

Nå er det under to måneder til årets julemarked går av stabelen, den 20. november. Sett av datoen allerede! Alle elever og foresatte har møteplikt den helgen ;) Vi kommer med nærmere informasjon senere.

Nå er det eplesesong, og vil ønsker oss masse epler fra hagene, så vi kan få produsert de attraktive eplejuiceflaskene og -kartongene til Julemarkedet.
Det er strålende om dere som har tilgang til epler i egen eller naboens hage, kan bidra med en pose eller mer. Eplene skal leveres til skolen på en avtalt dag. Vi kommer tilbake til dato og leveringssted.

For å få presset eplene, trenger vi en familie som vil ta på seg å samle inn epler som leveres til skolen, levere dem til presseriet, avtale antall flasker og kartonger, forhandle pris og hente dem igjen. Den familien som tar på seg denne oppgaven, slipper å lage salgsvarer til salgsboden. Ta kontakt med meg så snart som mulig på mail hvis dere kjenner dere kallet til å ta dette oppdraget!


Med vennlig hilsen
Julemarkedskomitéen
Ada E. Haugerud Lofstad

E-post: adaehl@online.no
Mobil: +47 90 84 39 69

 Denne uka var det den internationale fredsdagen 21. september. På Nesvangen feriet vi det også med å synge "I natt jag drømde".

Riktig god helg
fra oss på Steinerskolen

Ønsker fra sløydlærer Helene:
Skolen ønsker seg gamle kopper, tallerkener, skåler o.l. til knusing for et mosaikkprosjekt i skolegården. Bidrag kan settes utenfor sløydinngangen. 

Solhatten:
Vi minner om at når foreldre leverer og henter barn med bil, må de parkere på parkeringen bak Lilleverftet. Her er det merket med parkering for foreldre.Ingen barn skal slippes av ved skoleinngangen nærmest Yachtværftet.

God helg!

Oppstart av musikkgrupper og keramikkverksted på skolen:

Marimba:

Som tidligere vil marimbagruppene ha øvelse på fredager. Det vil være fire grupper. Renate Alsing er lærer.

·         5.klasse: kl. 14.15 – 14.55·        
          6. og 7.klasse: kl. 14.55 – 15.35·        
          8. og 9.klasse: kl 15.35 – 16.15·        
          3. og 4.klasse:  kl. 16.15 – 16.55 (elevene kommer fra SFO)

Foreldrebetaling for høstens kurs er kr 600.
Påmelding direkte på mail til :RENATE renatealsing@gmail.com

Marimbaøvelsene starter fredag 9. september og er i salen på Nesvangen.
Påmelding senest onsdag 7. september; «førstemann til mølla»…..  

«Metall-gutta»:

Tone Reichelt fortsetter med øvelser for blåsere.
Dersom du er interessert, ta direkte kontakt med TONE: 93 05 27 53, tone.reichelt@steinerskolen.no
Foreldrebetalingen for høstens kurs er kr 600.
Øvelsene blir på mandager og torsdager og er i gang neste uke. 

Fiolinundervisning:

Tiina Kusmick fortsetter med fiolin i grupper og som enetimer.
Er du interessert, ta direkte kontakt med TIINA: 98 17 26 79, tin.kuusmik@gmail.com
Foreldrebetalingen vil variere etter hvor mye gruppeundervisning / enetimer den enkelte har. 

Keramikk-verksted:

Også dette året vil Veronique Poncet ha keramikkverksted.
Elever fra 5. og 6. klasse er prioritert. Er du interessert, ta direkte kontakt med VERONIQUE: veronique.poncet@steinerskolen.no
Foreldrebetaling for høstens kurs er kr 600
Keramikkverkstedet er hver tirsdag kl. 15.15 – 16.45 på keramikkrommet i kjelleren på
Nesvangen.
 

 

Fredagskafé, 9. september 2016:

Se vedlegg på egen mail. 

SFO:

SFO på Solhatten har fra uke 36 igjen mattilbud alle dager.  Det er nå veldig mange påmeldte, og inntil videre kan vi ikke ta inn flere. Vi har av samme grunn ikke mulighet til "drop in" en stund fremover. 

Morgen-sfo er fra klokka 07.30.  Klokka 08.10 begynner de som har vært på morgen sfo å gå ut.  De som kommer etter dette må regne med å være ute til det ringer inn. Det er ikke mattilbud på morgen-sfo, så de som kommer bør ha spist frokost. Dørene inn til Solhatten er låst inntil det ringer inn. Unntak er for 1. klasse foreldre som vil henge klær ol i garderoben. Det mulighet for det fra kvart over åtte.   

LUS:

Det er meldt om lus både på Solhatten og Nesvangen.  Les mer om nasjonal lusesjekk her

Minner om at 10.klasse påtar seg klasseromsvask. Ta kontakt med klasselærer Janicke Lem:janicke.lem@steinerskolen.no   


Riktig god helg,
hilsenSteinerskolen i Asker 

 

Til hjemmene! 

Tid og sted for årets tilbud om leksetid er som følger:
-          5. –  7. klasse, mandager kl. 13.30 – 14.30, 2. etg. anneks, Nesvangen,
-          8. – 10. klasse, mandager kl. 14.15 – 15.00, 2. etg. hovedbygning, Nesvangen.
Elever fra 5 . – 7.klasse kan også delta i leksetidordningen sammen med 8. – 10. klasse, fra kl. 14.30 – 15.00. 

NB: Begrepet «leksehjelp» brukes bevisst ikke i denne sammenheng, da dette kan gi et misvisendeinntrykk av hva tilbudet dreier seg om: Ikke lærerstøtte, men tid og rom for lekser i organisert form etter ordinær skoletid. 

Det kreves ikke påmelding – elevene står fritt til å benytte seg av tilbudet ved behov. Dog forbeholder vi oss muligheten til å omprioritere lærerressursene, dersom ingen møter til oppsatte tidspunkt. 

Informasjon fra Steinerskolen foreldreforbund
Som forelder i steinerskolen er du medlem i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi er en interesseorganisasjon som jobber for å få best mulig samarbeid mellom skole og hjem, til barnets beste. Vi mener et godt psykososialt miljø på skolen avhenger av godt samarbeid mellom foreldre og lærere.

Som medlem kan du bruke Sff på flere måter:

    * Du kan ta kontakt med daglig leder for uforpliktende og konfidensielle samtaler rundt ditt barns skolehverdag.   Daglig leder kan bistå deg med råd og veiledning i alle saker som angår foreldrerollen i skolen.  

    * Vi kan bidra med kurs og foredrag og materiell for foreldre og lærere i hva vi har erfart som viktig for å få et godt psykososialt miljø i klassen og ved skolen. 

    * Er du klassekontakt, sitter i foreldreforeningen eller er med i skolens styre?  Ta kontakt hvis du har spørsmål til rollen din eller organisering av foreldrearbeidet. Vi kan bistå med kurs, foredrag og materiell som kan være til hjelp i foreldrearbeidet ved skolen, for eksempel kurs i styrearbeid og møteledelse. 

Foreldreforbundet jobber med alle slags saker som fremmer utviklingen og rollen til steinerskolene i Norge. Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/Steinerskolenes-foreldreforbund/

Du finner mer informasjon om Sff på www.foreldrene.no (siden er under oppussing).Vi ønsker alle elever, foreldre og lærere et godt skoleår!

Kontaktinfo til daglig leder:
Hilde Lengali,
e-post hilde@foreldrene.no,
tlf 97132313  

Minner om:
Elevene i 10. klasse påtar seg gjerne klasseromsvask for å tjene penger til vårens klassetur. Om noen foreldre ønsker å sette bort dette helgearbeidet, send en mail til klasselærer janicke.lem@steinerskolen.no. Prisen er kr 200,- pr klasserom.   


God sensommerhelg!

 

 

Våren 2016

Kjære alle foreldre! 

Nå er det snart sommerferie, men først er det avslutning og klasseromsvask++

For at lærerne skal slippe å bruke første del av ferien på å gjøre fellesrommene/verksteds rommene klare til neste skoleår har vi i FAU ønske om alle foreldre hjelper litt til. Vi ønsker at ressursene fordeles mellom klasseromsvask og fellesrom/verksted. Dette finner sted torsdag 16/6 på SOLHATTEN og mandag 20/6 på NESVANGEN.
Lister over oppgaver vil bli sendt ut av FAU rep. og/eller lærer i de respektive klasser. Da er det bare å skrive seg på den oppgaven man ønsker - første mann til mølla ????
Ønsker dere alle en riktig GOD HELG!
Beste hilsen
Ann Margrethe
FAU leder
(916 86 414)

God helg - ønskes dere alle fra middelalderfestivalen i Tønsberg og 7. klasse som var der i dag fredag.

  

HAGEPROSJEKT I 8. KLASSE 

Er det noen som sitter på ekstrakubber i størrelsene fra 15 – 25 i diameter? Vi henter!
Helene sløydlærer og Veronique håndtverkslærer 

VitaleurytmiTema:
Stress-mestring 
28. mai 2016 fra kl. 10:00- 17:00 
Adresse: Berle Antroposofiske Arbeidssenter,
Prof. Dahlsgate 30, 0260 Oslo, Aula 1.etasje  

Regula Nilo og Marianne Tvedt tilbyr ett seminar med tema Stressmestring, ett ledd i deres utdanning i Vitaleurytmi.  Kurset retter seg til alle interesserte. For bedriftsledere og HR-ansvarlige vil kurset være en introduksjon til en effektiv arbeidsmetode som virker profylaktisk mot stress.  
Vitaleurytmi styrker menneskets livsprosesser, lytteevne og motvirker stress. Man øver oppmerksomhet, flyt, indre ro og bevegelighet.  
Kursavgiften er på 600,- for hele dagen. Det vil bli servert kaffe og te, samt frukt i pausene. Det blir ikke servert lunsj, men det legges inn en times pause midt på dagen, slik at man kan gå ut og spise.  

Påmelding Marianne Tvedt Tlf: 90918737
Mail: send mail hit 

Det forutsettes ingen forkunnskaper.  
Regula Nilo er virksom som pedagog og kunstner i ulike sammenhenger, og er nå hovedsakelig engasjert innenfor utdanning og bedrifter.  Marianne Tvedt er eurytmipedagog, terapeut og scenekunstner. De siste åtte årene har hun arbeidet ved Den norske Eurytmihøyskole.  For å lese mer om Vitaleurytmi, besøk den tyske nettsiden her

 ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????   

Kurs i Siris ville have på Nesbru, nær IKEA tirsdag 31. mai og 7. juni. Kursledere: Siri Øiesvold og Rita Amundsen  

Kurs 1: Ville vekster og blomster som mat Vi smaker på og lærer å identifisere spiselige ville vekster og blomster. Til slutt lager vi noe godt og vakkert som vi spiser sammen.

Ville vekster og blomster som mat bilder fra Ritas prosjekt #vill365 31.mai kl. 18:00-21:00 i Siris Ville Have, Nes terrasse 17 på Nesbru. Pris 600 kr. Kursledere: Rita Amundsen og Siri Øiesvold       

Påmelding: rita@solskinnet.no
Blomster som medisin  

Kurs 2: Blomster som medisin og blomster som skjønnhet Vi betrakter plantenes form og «kroppsspråk» og lærer oss hvilke blomster som brukes ved forskjellige følelsesmessige tilstander og hvordan de også kan brukes for å få mer energi.
Du får se mange av plantene Dr. Bach laget blomsteressenser av. 7. juni kl 18:00-20:30 i Siris Ville Have, Nes terrasse 17 på Nesbru. Pris 600 kr.
Kursleder: Siri Øiesvold  Påmelding: siri.oiesvold@gmail.com 
Hvis du melder deg til begge kursene blir den totale summen kr. 1000  :-)  

STEINERSKOLEN I ASKER
 

Tusen takk for en flott 17. mai feiring. Det er supert at så mange koste seg på denne fantastiske solfylte dagen med leker, mat og en hyggelig prat med kjente og kjære?. En stor takk til alle som har bidratt til et vellykket arrangement. Det er virkelig mange fine folk blant foreldre og ansatte ved denne flotte skolen vår????. Også alle timene med dugnad i forkant av arrangementet viser dette – og alt dette bidro også til at dagen ble ekstra fin og hyggelig. Det er vanskelig å gi en spesiell takk til noen uten at andre føler seg glemt (det er dere absolutt ikke)  – allikevel vil jeg takke 10. klasse representanten som holdt en flott tale for oss????. Det er ikke meningen at denne dagen skal gi de store inntekter – men jeg vil allikevel nevne at  grunnen til at vi kan ha så billige priser på arrangementet er jo at dere foreldre bidrar med kaker, boller osv. I tillegg har vi fått meget gode priser hos vår leverandør 123-levert. Tusen takk for all hjelp fra dere????. Takk også for at dere støttet 9. klasses loddsalg til inntekt for klasseturen de skal ha neste år – de tjente i underkant av 7000 kroner på lotteriet. Jeg vil også gi en stor takk til den fine gjengen som har sittet i 17. mai-komiteen i år????.  

Med vennlig hilsen

Ellen Merete Christophersen

Leder i årets 17. mai-komite

Kjære alle sammen!  

Takk for en fantastisk innsats på årets dugnad!!! I år hadde vi ekstra ressurser på Nesvangen hvor det var et skrikende behov for både maling, snekring og hagearbeid. Resultatet av innsatsen 4/5, 10/5 og 12/5 er en fryd for øyet, men vi har flere ting som bør/skal gjøres. De som fremdeles ikke har hatt mulighet til å delta kan ta kontakt med meg på mobil eller sende en mail....det er enda 5 uker til skoleslutt Første mulighet er allerede mandag 16.mai, hvor Ellen Merete og jeg har planlagt å male andre strøk på muren ved parkeringsplassen.  

Kan dere som har deltatt på dugnad sender meg noen linjer på mail: -hva gjorde du, - hva var bra, -hva kan forbedres Jeg ønsker mail fra foreldre og lærere som deltok på dugnad både på Nesvangen og Solhatten – rett og slett for at vi skal ha mulighet til å forbedre oss.  

Beste hilsen
Ann Margrethe
(FAU leder)    

KONFIRMASJON I KRISTENSAMFUNNET VÅR 2017?  
Kristensamfunnet i Oslo, Oscars gate 84, inviterer til følgende informasjonsmøter: Lørdag 28. mai kl. 12-13, lørdag 10. sept. kl. 12-13 og torsdag 15. sept. kl. 17-18. Den første halvtimen er for de unge, den siste er for foresatte. Konfirmasjonsforberedelsene begynner torsdag 15. sept. kl. 18.  

Vennlig hilsen
Daniel Rudklint (40600616, 
dr@kristensamfunnet.no)
og Kristine Høiland (90104937, 
kh@kristensamfunnet.no)  

Takk, og vennlig hilsen Kristine Høiland
Prest i Kristensamfunnet i Oslo Mob +47 9010 4937 kh@kristensamfunnet.no  

God pinse og en deilig 17. mai
STEINERSKOLEN I ASKER

 

Dugnad Nesvangen

10. og 12. mai kl 17.00

Husk å parkere på Rema. Skolens P-plass er stengt for der males muren.

Daryl kjøper inn materialene som trengs til snekkerjobbene.

5. klasse:

 • Dele og flytte rabarbra (4 stk.)
 • Klippe ned bringebær og luke + fjerne bringebærrøtter/ugressrøtter
 • Lage 2 nye bed i skolehagen
 • Sette opp kastanjegjerde
 • Organisere bortkjøring av kvisthaug til Yggeseth (åpen til 19.00 på torsdager). Må ha henger til denne jobben

Lærere: Ville

6. klasse:

 • Snekre: Bytte ut de to øverste bordene på gelenderet i trappen til 6. kl.
 • Bytte noe av planken i gelenderet. (spør Siri)
 • Luke i området mellom skolehagen og gjerdet(ugress + røtter av     bringebær og skvalderkål)
 • Spa ned et mini metallgjerde langs gjerdet for å hindre røtter fra naboen å komme inn til bedene (dette er en forlengelse av gjerdet vi spadde ned i 2015)
 • Klippe trær langs gjerder og husvegger
 • Montere et sneglegjerde i metall rundt et av de eksisterende bedene (Gjerdet er i hageboden og har et spesialredskap for å graves ned i jorda 10 cm) 5 plater i lengden, 2 i bredden. 3 pers. må ta med arbeidshansker til dette. (Spør Siri.)
 • Beskjære busker v/p-plassen + beskjære hengemispelen v/rundkjøringen
 • Luke og plante stauder i velkomstbedet (FAU handler inn blomster)
 • Plante sommerblomster i tønnene v/inngangen (FAU handler blomster)
 • Luke/rydde i blomsterbed v/sløyden + rake bort pinner i grusen v/sløyden
 • Fjerne pinner og rydde i bladkompost

Lærere: Tone, Siri og Connie

7. klasse:

 • Skifte et bord som er knukket pga. Måking på plattingen ved Regnbuen
 • Snekre/reparere hjørnet på annekstrappen opp til 6.klasse
 • Snekre igjen hull i gulvet under trappen utenfor helsesøsters kontor v/bordtennisbordet. (Prøv å få ut bordtennisballer under gulvet hvis mulig. Ønske fra elevrådet) Daryl kjøper materialer til disse jobbene. 
 • a) Male platene på basketkurvene hvite.......b) Male sort hjelpefirkant på platene (dette må gjøres når strøket med hvitmaling har tørket)
 • Koste betongfundament mellom annekset og branntrappen
 • Skrape og male tregelender på toppen av gjerdene mellom P-plass og skolegården

Lærere: Kjersti

8. klasse:

 • Skrap/høytrykkspyl mur v/p-plass (april/mai)
 • Tregelender v/p-plass vaskes og skrapes der det trengs (april/mai)
 • Grunne mur v/ P-plass med primer (den må være helt tørr når dette gjøres)
 • Male mur v/P-plass gråblå (den må være helt tørr når dette gjøres)

Lærere: Johannes og Preston

Lærere 10/5: Veronique

9. klasse:

 • Pusse klatrestativene
 •  Lakke klatrestativene
 • Alle klatregrepene sjekkes og skrues skikkelig fast + sett opp noen fler fra kassen innerst på loftet (dette er et ønske fra elevrådet)
 • Rake mattene ved klatrestativet
 • Olje rekkverk langs gummiunderlaget

Lærere: Janicke og Ingeborg.

10. klasse:

 • Luke langs rundstokker der de grenser til asfalt eller grus (fjern jord, grus, ugress....)
 • Rake grus fra asfalthjørnet v/grillhytta til Regnbuen, og legg over sort plastrør v/hageboden
 • Soppvaske og male ytterdørene i hageboden utvendig (2.strøk)
 • Organisere fjerning av trær, med motorsag, hos naboen – Må ha med motorsag selv. Dette gjøres sammen med Siri og naboen.
 • Organisere bortkjøring av trærne som er sagd ned til Yggeseth (åpen til 19.00 på torsdager). Må ha henger til denne jobben. Vil noen ha småved så kan de ta med seg J hjem.

Lærere: Asle.

Johanne og Marianne Strand fram til styremøte kl 18.30

 

Tone, David og Ove er i orkesterprøve fra kl 17.00 og kan ikke komme før etter orkesteret. De går inn der det er mest behov. Forøvrig er det slik at alle (foreldre og elever) som spiller i 17. mai orkesteret skal øve denne dagen. Det er å betrakte som en del av dugnadsarbeidet.

Kjære alle sammen????

17. mai nærmer seg med stormskritt. Vi er godt i gang med planleggingen. Dere vil få mer informasjon om tider og program senere.

Vi vil allikevel komme med et par opplysninger:

Elevene fra 2. til 10. klasse møter ved Rema 1000 og busses opp til Skaugum. Etter 17.mai toget busses de fra Føyka i Asker sentrum til Plantasjen ved Landøya ungdomsskole og går i lokalt 17. mai tog sammen med MellomNes skole, 1. klassene, barnehagene. Vi andre følger på bak i toget.

Det vil bli taler, leker og salg av forfriskninger på skolen etter toget. I den forbindelse vil vi opplyse om at det er lurt å ha med seg penger – men dere kan også bruke Vipps og få ut kontanter hos økonomiansvarlig Richard Christophersen.

Som tidligere år ber vi dere levere inn 3 leker pr familie. Disse skal brukes som premier til barna. Lekene kan være fravokste spill, bøker eller leker, men de må være hele og fullstendige. Vi ønsker oss flest mulig leker til de største barna. Lekene leveres til klasselærer innen mandag . 9 mai. 

Vi ønsker dere en riktig god helg?

Med vennlig hilsen

17. maikomiteen v/Ellen Merete Christophersen

Ps: ved evt spørsmål, ta gjerne kontakt med meg (mob 98 62 78 31) – men som sagt vil dere få et fullstendig program senere.

 

Eggklekke prosjekt

Vi starter opp rugemaskinen onsdag den 27. april og forhåpentlig får vi kyllinger som klekkes ut torsdag den 19. mai (og kanskje onsdag den 18). Dette er stor stas, men for å kunne gjennomføre prosjektet må vi vite med sikkerhet at noen kan overta kyllingene til sommeren, eventuelt hvis dere kjenner noen andre som har lyst å drive med hønsehold.

Kontakt Kaia eller Jennifer 40 47 55 90 for mere info.

STEINERSKOLEN I ASKER

 

 

 

Til alle små og store på Steinerskolen i Asker! 

Våren er kommet, og 17. mai nærmer seg fort. Som tidligere år inviterer vi alle foreldre, lærere og elever til å delta i 17. mai orkesteret. Det er som vanlig åpent for alle som har et instrument det er mulig å spille på mens man går!  Første øving blir torsdag 7. april kl. 18.30 – 20.00 (cirka!) på Storskolen/Nesvangen. 

NB: Husk på å ta med noter, dere som var med i fjor, og som eventuelt ikke fikk levert notene tilbake. 

Vel møtt!

Hilsen Ove


 

Gjenbruksmarked LØRDAG 9. april kl. 10.00-14.00  

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på det å arrangere Gjenbruksmarked på skolen.  

Noen vil være med på å dra det i gang og organisere, noen vil bidra på selve dagen med kaffe/kaker, organisere grillen, mens andre kun vil komme med saker de ønsker å bli kvitt på selve dagen og kanskje fylle på med noe «nytt». Sammen skal vi lage en superfin dag!!!      

Vi trenger fremdeles noen flere til å «tenke sammen»!!!!!      

Møt opp onsdag 30.mars kl. 19.00 på Storskolen for planleggingsmøte.      

IKKE KVITT DEG MED: ski, skøyter, sykler, gode boblejakker, baderinger, regntøy, eller annet som andre kunne ha nytte av. Husk at vi tar gjerne imot voksenutstyr også.      

Med vennlig hilsen  

An-Magritt Leirfall Saksvik  

Tlf: 93267348   Mail. anmagrittsaksvik@hotmail.com

 

 


med vennlig hilsen

oss på Steinerskolen i Asker

Vi må dessverre avlyse fredagskafeen fredag 11.03 på grunn av mye sykdom i personalgruppen for tiden

 

Minner om lusekampanje i uke 10.

 Folkehelseinstituttet FHI :Se informasjon om FHI sine sider her

OBS! Nesvangen Ny dato for felles foreldremøte for ungdomstrinnet er onsdag 2. mars kl. 18.00. Politiet i Asker presenterer:

«Ungdomsmiljøet i Asker»

DET VAR KARNEVALL PÅ SOLHATTEN 5. FEBRUAR

Det ble et veldig vellykket karneval, mye takket være vårt eminente husband, som bestod av 3 foreldre. Tema var "Fest i eventyrskogen" og alle var utkledde som dyr fra de nordiske skoger eller eventyrskikkelser fra nordiske eventyr.

 

Programmet så slik ut: Polonese, gruppevis presentasjon av alle dyr/eventyrskikkelser som var til stede, dans, konsert, festmåltid - og til slutt viste klassene for hverandre noe de hadde øvd inn; sang, musikk, eventyrspill.

 

OBS Solhatten!
Ny dato for felles foreldremøte på Solhatten er 8. feb. kl 19.00.
Fenna Lammers vil snakke om matematikk-undervisning i 1. - 4. klasse.    

_________________________________________________________________________________________________________   

Til alle på U-trinnet: Skolens styre har besluttet å bedre kantinetilbudet på ungdomstrinnet.
Fra og med denne uken blir det kantinemat 5 dager pr. uke.
Vi gjør noen omplasseringer for å få dette til:
Bjørg fortsetter å ha kantinen 4 dager pr. uke, men bytter torsdag med fredag. Connie fra kontoret har kantinen torsdager. Kvaliteten på maten vil også øke.  
Styret har også besluttet at matpengene må økes. Til nå har det kostet 13 kr pr. dag. Dette økes fra og med februar til kr 20 pr. dag, dvs. kr 100 pr. uke, noe som betyr kr 35 ekstra pr. uke frem til sommerferien.  
De av dere som synes dette blir for mye, må melde fra til meg. Jeg regner med at dere som er med på kantinetilbudet i dag, fortsatt vil være med videre. I motsatt fall må jeg vite dette senest fredag 5. februar. Dere som ikke er med i dag, må også si ifra om dere fortsatt ikke vil være med.  
Økningen av matpengene, gjeldende f.o.m. februar t.o.m. skoleslutt sommer 2016, vil bli lagt til på skolepengene i mars, (35kr/uke x 18uker = 630kr).

  Ledig hybelleilighet rett ved skolen. Møblert 30 m2, egen inngang. Parkering. Hyggelig område i Nes terrasse hos tidligere Steinerskoleforeldre. Kontakt en av oss:  guri-mette.vestby@nibr.hioa.no mobil 41 10 50 01 eller Jørn Øiesvold 91 12 89 83

 

Ove Holm Øvretveit

Daglig leder

OBS! Solhatten

Ny dato for felles foreldremøte på Solhatten er 8. feb. kl 19.00.

Fenna Lammers vil snakke om matematikk-undervisning i 1. - 4. klasse.    

· Vi minner om informasjonsmøte for kommende førsteklasse mandag 25. januar kl. 1800! 

· Vi oppfordrer Solhatten foreldre til å kle sine barn ekstra godt i disse kalde dager – spesielt om morgenen før de   kommer til skolen, da det er utetid fram til det ringer inn.

 

Godt nytt år og velkommen til nytt semester!

Beskjed fra helsesøster:

Hei

Jeg kommer til å være på Steinerskolen på tirsdag- torsdag og fredag frem til vinterferien. Unntaket er fredag 8. januar og 5. februar da vi har fagdager. Jeg kommer til å bruke mer tid nede på Solhatten slik at de også har et reelt tilbud.  I perioden mellom vinterferien og påske- dvs uke 9, 10 og 11- er jeg på ferie og det vil da ikke være helsesøster her. Skolen vil få et nummer til en kontakt om det haster.

Jeg kommer også til å være her på fredager i April.  

Vennlig hilsen

Veronica Renaa
Helsesøster
Barne- og familieenheten
Asker kommune
Tlf 48296521
veronica.renaa@asker.kommune.no

Vi minner om informasjonsmøte for kommende førsteklasse mandag 25. januar kl. 1800 og Fredagskafè den 15. januar.

Vi oppfordrer Solhatten foreldre til å kle sine barn ekstra godt i disse kalde dager – spesielt om morgenen før de kommer til skolen, da det er utetid fram til det ringer inn.

STEINERSKOLEN I ASKER

Fredagsnytt 27. november  uke 48

 

Takk til komité og alle gode hjelpere for vel overstått julemarked! :-)  

Kjære alle loddselgere, kokker, kakebakere, spikkere, strikkehender, sjauere, trehuggere, vakter, delikatessemakere, selgere, tinnstøpere, sverdmakere, suppeselgere, epleplukkere - ja, kjære alle sammen! 

Vi i julemarkedskomitéen vil takke dere for alt dere har gjort slik at vi nok en gang har gjennomført et velsmurt og hyggelig julemarked.

Så mange smilende og fornøyde mennesker som vandret rundt og koste seg - herlig! 

I år satte vi omsetningsrekord, igjen! Vi omsatte for ca. kr. 200.000,- (brutto), mot kr. 130.000,- i fjor. Loddsalget alene utgjør nesten kr. 70.000,-!!

Pengene skal gå til tiltak for barna og ungdommene våre. Gratulerer! Nå står masse kakefat på skolekjøkkenet og venter på eierne sine. Vi håper alle som har levert bakevarer tar sin tur opp dit og henter det som er deres.  

Tusen takk for en flott dag og opplevelse!
Glad hilsen fra Julemarkedskomitéen  

Resultatene fra loddsalget her  og her

10. klasse har en gyngehest som ikke ble solgt på Julemarkedet!? Det var flere interessenter, men da var den ryddet bort....Det er førstemann til mølla og de kan kontakte meg på sms: 95731970

Johanne Gamre van Heesch

 

God helg,

       

 

 

 

Hei er det noen på ungdomstrinnet som kunne tenke seg å gå på yoga.

Jeg har snakket med yogafelleskapet i asker og de kunne tenke seg å ha et kurs, men vet ikke helt hvordan de skal nå ut til denne aldersgruppen derfor denne forespørselen. Hvis noen er interessert kan de melde tilbake til meg på mail. kjerstiunger@gmail.com så kan jeg videreformidle.

Hilsen Kjersti (mamma til Jenny i 9 klasse)

 

GOD helg

Steinerskolen i Asker

 

MOTSPRØVEdagener her! Vi håper elevene går inn i høstferien med forskjellige opplevelser å fordøye, som kan

føre til tanker og refleksjon rundt livet og elevenes verdensperspektiv.

 

Tyrkisk feiekost og brett, innkjøpt til lilleverftet for nesten 500 kr, ETTERLYSES!!!! - som noen har byttet ut med noe udugelige greier. Den er dypt savnet..

hilsen Jennifer skolehagesjef på Solhatten.

Hvis det finneselever/ensembler ved skolen som gjerne vil være med å synge eller spille en sang eller to i musikkteltet ute under årets Julemarked, så ta kontakt innen 5.10 med Frøydis Rui-Rahman på post@froydis.no Send ved forslag til låt/låter. Temaet er selvsagt jul! Bandet består ellers av 5-6 voksne og en trommeslager fra 10. klasse. Det er ikke mye plass i teltet hvis dårlig vær, så store ensembler er det dessverre ikke plass til med mindre været er på vår side.

Hilsen "the happyfreezingchristmas band"

 

GOD HØSTFEIRE!

 

 

 

 

Våren 2015

Våren 2015

Fredag 6. februar I dag har 5. - 7. klasse feiret Samenes Dag med bidos rundt bålet, joik, nordlys, reinsdyr og språkkurs i samisk.

Høst 2014

Høst 2014

Fredag 12. september Da er høsten ankommet med sol og regn, forkjølelser og annet. Stort lærerfall, elevfall og løvfall.

Våren 2014

Våren 2014

Fredag 6. juni Smmeren har kommet for fullt og det er fredag før Pinse. 10. klasse får i dag sine årsbrev med hjem og alle kjenner på at året snart nærmer seg slutten. Her er en oversikt på hva som skjer de neste ukene, men følg også nøye med på beskjeder som sendes ut klassevis.

Høsten 2013

Høsten 2013

God jul til elever, foreldre og lærere!

Høsten 2012

Høsten 2012

Fredag 14. desember Her kommer datoene dere må huske mellom andre gjøremål:

Våren 2012

Våren 2012

Fredag 30. august Til alle foreldre/foresatte ved Steinerskolen i Asker. Marimba- og trommekursene til Renate fortsetter kommende skoleår, 2012/13, på samme tid som i år: Fredager mellom kl. 14.20 - 16.20, første gang fredag 31. august, 2012. Alle i 2. - 8. klasse kan melde sin interesse. Påmelding skjer ved å besvare denne eposten innen 15. august, 2012 Kursavgiften blir fortsatt kr 600 pr semester.

Høsten 2011

Høsten 2011

Fredag 16. desember Siste fredagsnytt før julen ringes inn....

Våren 2011

Våren 2011

Fredag 17. juni Vi teller ned til sommerferien og vil takke alle elever, foreldre og lærere for deres innsats dette skoleåret. Vi ønsker 10. klasse lykke til på nye skoler og gleder oss til å møte kommende 1. klasse. Vi håper alle først får en lang og god ferie med mye sol, bading og alt som hører til. Samtidig vil vi minner om at første skoledag er torsdag 18. august kl 10.00.

Høsten 2010

Høsten 2010

Torsdag 23. desember Vi ønsker dere en God Jul og takker for et hyggelig skoleår! Vi sees igjen til skolestart 4. januar Julehilsen fra Steinerskolen i Asker

Våren 2010

Våren 2010

Fredag 11.juni Avslutningsforestilling 10.klasse øver intenst med West Side Story til avslutningen!

Høsten 2009

Høsten 2009

18. desember Her kommer siste fredagsnytt i 2009. Lysene er blåst ut og elevene har gått ut i juleferie

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Cookies